+359 897 960 110

+359 878 342 333

office@emsien3.com

Е-мейл

магазина за дървесни пелети софия

Пелетното отопление – решение в съответствие със съвременните изисквания за горива

В съвременните условия, когато планетата се задъхва от проблеми и замърсяването стои на дневен ред с огромна острота, търсенето на екологични варианти на горива е интензивно. Един от все по-популярните видове екологично гориво са пелетите. На пазара се предлагат дървесни пелети и различни уреди за отопление с тях, както и бункери за съхраняване. Разширеното предлагане на пелетно гориво и отоплителни уреди за него са свързани с нарастващото търсене, а то от своя страна се дължи на предимствата на пелетите.

Няколко предимства на пелетите по отношение на екологичността

На първо място, тези гранули се произвеждат от отпадъчна дървесина. Така не е необходимо за производството им да се изсичат нови гори. Това е важно предимство за осигуряване на по-големи горски площи за преработване на отделяния от хората и транспорта въглероден диоксид.

Не по-малко важно е това, че при изгарянето на пелетите се отделя много малко количество въглероден диоксид. Това количество е същото като количеството въглероден диоксид, което би се получило при разлагане на дървесните отпадъци, използвани като суровина. Така самото горене не замърсява значително околната среда.

Ниското пепелно съдържание на пелетите е предимство, което осигурява лесно почистване на пелетните уреди, тъй като пепелта, образувана при горенето, е в много малко количество.

При пресоването на дървесината за получаване на пелети не се добавят химикали. Така не се причинява допълнително замърсяване на околната среда.

Немаловажно предимство е лесното използване на уредите за отопление на пелети. Повечето са автоматизирани, така че след като се зададе даден режим, той се изпълнява без да е необходим контрол от страна на живеещите в дома.

Компактността на пелетите е също важно предимство. Тъй като пелетните гранули се получават чрез пресоване, между тях в опаковките почти не остава празно пространство.

Пелетите и другите видове горива

Често се предлагат сравнения на пелетното гориво с дървата, въглищата и дизеловото гориво. На първо място, тези горива се получават от невъзобновяеми източници, докато пелетите се произвеждат от възобновяеми източници – дървета. Но пелетите имат и други предимства в сравнение с невъзобновяемите горива.

Въглищата са с високо пепелно съдържание, много по-високо от това на пелетите – то достига до 35%. Освен това те не изгарят толкова ефективно, колкото пелетите. Освен че количеството пепел, отделено при изгаряне на въглища, е доста по-голямо, тази пепел не може да се използва за наторяване, докато пепелта от пелети може да се използва за тази цел. Не на последно място, прахта, която се образува при съхраняването на въглищата, се задържа трайно в помещенията за съхранението им и предизвиква проблеми у хора, страдащи от алергии или астма.

Пелетите изгарят много по-ефективно и от дървата. А по отношение на обема на помещенията за съхранение разликата в необходимия обем е около 5 пъти повече, ако се съхраняват дърва.

В сравнение с дизеловото гориво пелетите имат едно важно предимство – цената им е ниска и не зависи от колебанията на пазара на нефт, които влияят на цената на дизеловото гориво. А когато става въпрос за отопление на домове, дизеловото гориво има още един недостатък – миризмата, която го прави неподходящо за такова приложение. Също така дизеловото гориво крие риск от изтичане и замърсяване, а още по-сериозен е рискът от пожар.

 

EMSIEN-3™ LTD www.emsien3.com - v.3.1 © 1993-2021 | Всички права запазени. | Facebook

logo ЕМСИЕН-3 ООД